Trzecie wezwanie Akcjonariuszy Finanse DOM-MIR

Kraków, dn 13.11.2020 roku

 

 

Trzecie wezwanie Akcjonariuszy spółki pod firmą Finanse DOM-MIR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji.

 

Zarząd komplementariusza spółki Finanse DOM-MIR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie dalej: “Spółka” działając na podstawie art. 16 Ustawy z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie Ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm. - wzywa wszystkich Akcjonariuszy posiadających akcje Spółki w formie akcji papierowej do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu przeprowadzenia ich dematerializacji, w terminie do 31 grudnia 2020 roku.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki (adres: 31-589 Kraków, ulica Sołtysowska nr 37A), w dniach roboczych, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.

 

Niniejsze wezwanie jest trzeciem spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa.

 

 

Drugie Wezwanie Akcjonariuszy Finanse DOM-MIR

Kraków, dn 27.10.2020 roku

 

 

Drugie wezwanie Akcjonariuszy spółki pod firmą Finanse DOM-MIR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji.

 

Zarząd komplementariusza spółki Finanse DOM-MIR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie dalej: “Spółka” działając na podstawie art. 16 Ustawy z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie Ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm. - wzywa wszystkich Akcjonariuszy posiadających akcje Spółki w formie akcji papierowej do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu przeprowadzenia ich dematerializacji, w terminie do 31 grudnia 2020 roku.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki (adres: 31-589 Kraków, ulica Sołtysowska nr 37A), w dniach roboczych, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.

 

Niniejsze wezwanie jest drugim spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa.

Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy Finanse DOM-MIR

Kraków, dn 28.09.2020 roku

  

Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy spółki pod firmą Finanse DOM-MIR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji.

 

Zarząd komplementariusza spółki Finanse DOM-MIR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie dalej: “Spółka” działając na podstawie art. 16 Ustawy z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie Ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm. - wzywa wszystkich Akcjonariuszy posiadających akcje Spółki w formie akcji papierowej do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu przeprowadzenia ich dematerializacji, w terminie do 31 grudnia 2020 roku.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki (adres: 31-589 Kraków, ulica Sołtysowska nr 37A), w dniach roboczych, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.

 

Niniejsze wezwanie jest pierwszym spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa.